Almennt

Eftirfarandi skilmálar gilda um kaup á vöru eða þjónustu á vefnum baenduribaenum.is. Skilmálarnir, sem samþykktir eru með staðfestingu á kaupum, er grunnurinn að viðskiptunum. Um öll þau kaup og viðskipti sem koma til með að eiga sér stað fyrir milligöngu baenduribaenum.is gilda þau landslög sem eiga við hverju sinni.

Kaupandi, samkvæmt skilmálum þessum, er einstaklingur sem kaupir vöru eða þjónustu fyrir milligöngu baenduribaenum.is.

Seljandi, samkvæmt skilmálum þessum, er baenduribaenum.is.

Baenduribaenum.is, sem rekið er af Kvikun ehf., er umboðsaðili í þeim viðskiptum sem um ræðir. Kvikun ehf er til heimilis á Mýrarlandi 9, 800 Selfoss. kennitala félagsins er 650918-0370. Vsk númer er 132627.

Verslunarskilmálar

Upplýsingar um vöru eða þjónustu í boði á Baenduribaenum.is eru settar fram í samræmi við fyrirliggjandi gögn og upplýsingar frá Seljanda og ber Seljandi alla ábyrgð á gæðum vörunnar eða þjónustunnar.  Fáist vara ekki afhend vegna vanefnda Seljanda þá getur Kaupandi krafið Seljanda um endurgreiðslu. Ef gæði vörunnar er ekki í samræmi við væntingar Kaupanda þá getur Kaupandi leitast úrbóta úr hendi Seljanda.

Þau verð sem koma fram á Baenduribaenum.is eru með virðisaukaskatti og grundvallast alfarið á verðupplýsingum frá Seljanda.  Baenduribaenum.is er heimilt að breyta verði, vöru eða þjónustu. Baenduribaenum.is áskilur sér allan rétt til að breyta tilboðum eða taka tilteknar vörur eða vöruflokka úr sölu. Slíkt getur t.d. gerst vegna rangra upplýsinga annarra utanaðkomandi þátta sem Baenduribaenum.is hefur ekki stjórn á.

Öll verð á vefsíðunni og útsendum póstum eru birt með fyrirvara um innsláttarvillur, prentvillur og myndvillur.

Skilmálar þessir ákvarðast af Baenduribaenum.is og koma fram á vefsíðunni Baenduribaenum.is.

Ef það kemur fram galli á þeirr vöru sem Baenduribaenum.is selur þá, ef galli er tilkominn vegna einhvers sem rekja má til Baenduribaenum.is, rekstaraðila síðunnar eða aðila á hans vegum, þá á Kaupandi rétt á að fá bætt úr gallanum í samræmi við almennar reglur sem gilda um þau viðskipti. Kaupandi skal upplýstur um alla galla innan 3 daga frá móttöku keyptrar vöru og mun Baenduribaenum.is upplýsa Kaupanda um úrbætur vegna gallans innan 30 daga frá því að kaup eiga sér stað.

Ef Kaupandi fær ekki afgreidda þá vöru eða þjónustu sem keypt var þá veitir það honum tilkall innan þeirra tímamarka sem fram koma á Baenduribaenum.is, á Kaupandi rétt á endurgreiðslu.

Ef Kaupandi kaupir sér reglulegan kassa áskilur hann Seljanda rétt til þess að afgreiða vöruna samkvæmt því tímabili sem Kaupandi velur sér. Seljandi hefur þá heimild til þess að skuldfæra Kaupanda eftir afgreiðslu af því korti sem hann hefur skráð.

Trúnaðarupplýsingar

Baenduribaenum.is heitir Kaupanda fullum trúnaði um allar þær upplýsingar sem Kaupandi gefur upp í tengslum við viðskiptin. Um meðferð allra persónuupplýsinga fer í samræmi við lög nr. 77/2000 um persónuvernd. Persónuupplýsingar eru geymdar í gagnagrunni Baenduribaenum.is. Aðeins eigendur og umsjónaraðilar vefsins hafa aðgang að þeim og utan þess sem krafist er til að koma á viðskiptum milli söluaðila og viðskiptavina síðunnar eru þær aldrei veittar þriðja aðila.

Þegar kaupandi staðfestir kaup á Baenduribaenum.is er heimild fengin fyrir viðkomandi upphæð.